Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
WEIBOS Bed & Breakfast

Weibos Bed & Breakfast hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

1. Algemeen
• Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van WEIBOS Bed & Breakfast, Pastoor van Vroonhovenstraat 3a, 5482VA Wijbosch.
• Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”
• Arno en Viona Lammers zijn de eigenaren/beheerders van WEIBOS Bed & Breakfast. De eigenaren/beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “eigena(a)r(en)” leest kunt u ook “beheerder(s)” lezen.
• Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
• Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
• Huurders kunnen maximaal voor een periode van 6 maanden aaneengesloten in WEIBOS Bed & Breakfast verblijven.
• De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
• Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in WEIBOS Bed & Breakfast zijn voor rekening van de gebruikers.
• Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
• Gasten dienen de instructies van de eigenaar op te volgen.
• De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot WEIBOS Bed & Breakfast ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
• De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
• Gasten van WEIBOS Bed & Breakfast dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement en zich op de hoogte te stellen van de Privacyverklaring van WEIBOS Bed & Breakfast die beiden op de website gepubliceerd zijn en tevens in de B&B ter inzage liggen.

2. Tarieven
• De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting
• De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering
• De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen
• Vermelding van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten

3. Reservering en bevestiging
• De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via boekingswebsites (bijv. Booking.com of BedandBreakfast.nl) worden aangegaan.
• Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt WEIBOS Bed & Breakfast een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief. (uitzondering hierop is een reservering via Booking.com; deze is direct definitief)
• Voor het reserveren van een verblijf in WEIBOS Bed & Breakfast worden geen extra kosten in rekening gebracht.
• Jongeren onder de 18 jaar kunnen geen reservering doen bij WEIBOS Bed & Breakfast
• Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

4. Betaling particulieren
• De verblijfskosten in WEIBOS Bed & Breakfast dienen bij aankomst per pin of contant te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
• De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
• Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs.
• De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

5. Betaling zakelijk
• De verblijfskosten in WEIBOS Bed & Breakfast dienen bij aankomst per pin of contant te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 14 dagen voldaan te zijn. Bij zakelijke verblijfskosten zijn wij genoodzaakt 9% btw in rekening te brengen. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.

6. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)
• Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
• Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
Deze vergoeding bestaat uit:
1. Tot 1 dag voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
2. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
• Het bij punt 2 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nummer: NL 72 RABO 0103 3283 00 ten name van WEIBOS Bed & Breakfast. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.
• Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.

7. Aansprakelijkheid
• Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in WEIBOS Bed & Breakfast zijn voor rekening van de gasten.
• Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.
• Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de eigenaren dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
• De eigenaren zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

8. Sleutel B&B
• Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
• Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

Privacy verklaring Huishoudelijk reglement